TakaisinUskoon tulemiseen ei tarvita erityistä paikkaa, eikä rukoukseen erityistä kieltä. Voit puhua Jumalalle omilla sanoillasi, omalla tavallasi.

1. Tunnusta Jumalalle syntisi ja pyydä niitä anteeksi.
2. Pyydä Jeesusta astumaan elämääsi Vapahtajana.
3. Luovuta elämäsi Jumalan käsiin.

Sen monimutkaisempaa se ei ole.
Voi olla, että tunnet itsesi erityisen
iloiseksi ja rauhalliseksi, voi olla,
ettei tunnu yhtään sen
kummemmalta kuin ennenkään.
Tunteet eivät ole mikään
uskoontulon tai uskon mittari!

Jumala puhuu sinulle Raamatun
sanassa. Sitä on hyvä lukea joka
päivä. Kannattaa aloittaa Uuden
Testamentin puolelta. Monet
lukevat ensimmäiseksi
Johanneksen evankeliumin.

Rukouksessa sinä voit puhua
Jumalalle, ja kun opit hiljentymään
ja kuuntelemaan, myös Jumala
puhuu sinulle rukouksen kautta.
Rukoilla voi missä vain ja milloin vain.

On hyvä kertoa ratkaisustaan
muille. Tämä ei tarkoita sitä, että
sinun olisi lähdettävä julistamaan
evankeliumia jokaiselle vastaan-
tulijalle, vaan että uskaltaisit kertoa
omasta päätöksestäsi esimerkiksi
perheellesi ja ystävillesi.

Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.Matt. 7:7
Alun perin Jumala loi ihmisen elämään saumattomassa yhteydessä Häneen. Syntiinlankeemuksen
myötä tämä yhteys katkesi, sillä synti erottaa ihmisen Jumalasta. Joka ikinen meistä tekee syntiä
ajatuksin, sanoin, teoin tai laiminlyönnein. "Synti" koetaan nykyään ikäväksi ja vanhanaikaiseksi
sanaksi, jota yritetään vältellä, mutta Raamattu puhuu asioista niiden oikeilla nimillä.
   sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta.
   Room. 3:23
Jumala on kuitenkin itse valmistanut meille ratkaisun siihen ongelmaan, että synti erottaa meidät
Hänestä. Hän lähetti oman Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, maan päälle. Kuolemallaan Jeesus sovitti
koko ihmiskunnan synnit, ja ylösnousemuksellaan Hän osoitti voittaneensa synnin ja kuoleman vallan.
   Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa,
   jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi
   iankaikkisen elämän.
   Joh. 3:16

   Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli
   meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.
   Room. 5:8
Jumala siis haluaa olla yhteydessä ihmiseen. Hän rakastaa jokaista ihmistä, eikä halua kenenkään
joutuvan kadotukseen. Tämän takia Hän antoi oman Poikansa; jotta jokaisella, sinulla ja minulla, olisi
Elämä isolla eellä. Ainut asia, mikä ihmisen pitää tehdä, on ottaa Jumalan lahja vastaan. - Voi veljet,
miten paljon mieluisampaa ihmiselle olisi ensin TEHDÄ jotain hienoa ja hyvää, ja sitten ottaa palkkana
vastaan syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä. Tuntuisi, että hommassa olisi enemmän
järkeä. Tai noudattaa tiukkoja sääntöjä, joiden mukaan elää, ja sitten taas ansaitusti vastaanottaa
Jumalan lahja. Mutta ansaittu lahja ei ole enää lahja, vaan palkkio, eikä Jumalan lahjaa voi ansaita.
Yksikään ihminen ei voi ansaita pelastusta, ei edes pientä murto-osaa siitä. Sen voi vain ottaa vastaan.
Ilmaiseksi ja armosta.
   Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole
   lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin,
   jottei kukaan voisi ylpeillä.
   Ef. 2:8-9
Mitään muuta tietä syntien anteeksiantamukseen, pelastukseen ja iankaikkiseen elämään ei ole.
Ihmistä ei pelasta Buddha, Muhammed, New Age, horoskooppi eikä mikään tai kukaan muu kuin
Jeesus Kristus.
   Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo
   muuten kuin minun kauttani.
   Joh. 14:6

   Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät
   pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.
   Ap.t. 4:12
Huippujuttu on se, että Jumala ei käännytä luotaan pois ketään, joka on halukas vastaanottamaan
pelastuksen. Vaikka olisit mielestäsi maailman syntisin ihminen (tosin Paavali varasi tämän pestin jo
itselleen, kts. 1 Tim. 1:15), saat tulla Jumalan luokse ja jäädä Hänen lapsekseen.
   Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan
   lapsiksi, kaikille, jotka uskovat Häneen.
   Joh. 1:12

   Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni
   tulee, minä en aja pois.
   Joh. 6:37
Kun luovutat itsesi ja elämäsi Jumalalle, olet maailmankaikkeuden parhaimmissa käsissä! Kukaan muu ei tunne sinua yhtä hyvin kuin Luojasi eikä tiedä yhtä hyvin, mitä milloinkin tarvitset. Saat pyytää apua ongelmissasi ja johdatusta valinnoissasi, ja voit olla varma, että myös saat niitä!

Kannattaa myös etsiä itselle sopiva seurakuntayhteys. Toisten uskovien parissa omakin usko pääsee kasvamaan ja lujittumaan. Esimerkiksi jokin omalla paikkakunnalla toimiva raamattupiiri voi olla antoisa paikka. Ja jos kirkkoon menemisen kynnys on korkea, voi aloittaa vaikka osallistumalla Tuomasmessuun tai johonkin muuhun vähän vapaamuotoisempaan tapahtumaan.Takaisin